Cisza jest wszędzie.Cisza jest wszędzie.Cisza jest wszędzie.Cisza jest wszędzie.Cisza jest wszędzie.

najcichszy KOLOR

Szczególnie tam gdzie jej nie słychać.
A już w zupełności tam gdzie jest najgłośniej.

co tu dostrzegasz?

Co tu dostrzegasz?

Woda jest najcenniejszym składnikiem we Wszechświecie…
… i wcale nie potrzebuje szklanki, żeby być pełna. Tym bardziej pUsta.
najcichszy motylnajcichszy motylnajcichszy motylnajcichszy motyl

płonąca ciszą kra

Woda… bezbarwny kolor szeptu dla emocji i zmysłów
WiolonczelaWiolonczelaWiolonczela

Muzyka to kolor najbardziej ponętnej ciszy

Co Ciebie identyfikuje najpełniej?

Myślisz, że w obecnym TERAZ jest cokolwiek, co całkowicie zaspokoiłoby Twoje zmysły i oczekiwania?
Zrób wreszcię coś dla SIEBIE i odpowiedz sobie na to pytanie na papierze / ekranie.